KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

BGK zdobył 3,4 mld zł na budowę S5 i obwodnicy Warszawy

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) dwóch kredytów na łączną sumę 3,4 mld zł (800 mln euro), na sfinansowanie budowy obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S5.

Długoterminowy kredyt z EBI w wysokości 550 mln euro umożliwi wybudowanie kilku odcinków drogi ekspresowej S5, prowadzącej od autostrady A1 koło Grudziądza, przez Bydgoszcz do Wrocławia. Łączna długość odcinków drogi ekspresowej sfinansowanych kredytem EBI to 162,5 km i będą one przebiegać pomiędzy miejscowością Nowe Marzy, Bydgoszczą i Mielnem oraz pomiędzy Wronczynem a Radomickiem.
Źródło: www.wnp.pl