KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Bez zwolnienia z bezpieczeństwa

W ubiegłym roku po raz pierwszy wizja „Zero wypadków” w CEMEX Polska stała się rzeczywistością. Wypadkowi przy pracy nie uległ żaden pracownik, a tylko jeden podwykonawca. Oczywiście sukces ten nie sprawił, że czujemy się zwolnieni z dalszych działań. Wręcz przeciwnie – to motywacja do tego, by starać się jeszcze bardziej i cały czas doskonalić.
    Specyfika produkcji, w jakiej działa CEMEX nie należy do łatwych. Prawie we wszystkich zakładach mamy do czynienia z zagrożeniami związanymi z ruchem sprzętu ciężkiego i hałasem. Ponadto wśród pracowników betoniarni, szczególnie kierowców betonomieszarek i operatorów pomp do betonu, mogą występować zagrożenia związane z  wykonywaniem części swoich zadań na placu budowy, gdzie dostarczany jest beton. Jeśli chodzi o kopalnie kruszyw i żwirownie to niejednokrotnie prace wykonywane są na wodzie.


Co czyha w cementowniach

     Zdecydowanie najtrudniejszym obszarem działania firmy jest przemysł cementowy. Z racji technologii prowadzonej produkcji, maszyn oraz urządzeń stwarza on największe niebezpieczeństwo dla pracowników. Zaczynając od kopalni odkrywkowej, gdzie wydobywany jest kamień wapienny do produkcji mąki surowcowej, mamy do czynienia z istotnymi zagrożeniami. Szczególne ryzyko stwarzają roboty strzałowe oraz używanie ciężkiego sprzętu. Przechodząc dalej przez proces produkcji, należy wspomnieć o procesach kruszenia i mielenia nadawy surowcowej oraz cementu, gdzie występuje zapylenie oraz hałas sięgający do 95 decybeli. W tego typu procesach mamy do czynienia z ruchomymi elementami urządzeń: kruszarek, taśmociągów, podajników o dużych rozmiarach, co potęguje stopień i skutki zagrożenia dla pracownika. W sytuacjach awaryjnych nierzadko stykamy się z pracami szczególnie niebezpiecznymi, głównie w zamkniętej przestrzeni, gdzie trzeba usunąć usterkę we wnętrzu zatrzymanego młyna czy kruszarki. Sercem każdej cementowni jest piec obrotowy służący do wypału klinkieru – najważniejszego składnika cementu. Z racji tego, że zachodzą tu procesy cieplne, a temperatura wypalanego materiału sięga 1500oC, stwarza to bardzo poważne zagrożenie dla załogi.  Podczas sytuacji awaryjnych instalacji, istnieje zagrożenie poparzenia gorącą mąką piecową. Procesem ściśle związanym z wypałem klinkieru jest przygotowanie paliwa. W Polsce używamy węgla kamiennego przemielanego w młynach do postaci pyłu węglowego, który jest substancją o właściwościach łatwopalnych oraz wybuchowych, tak więc zakład cementowy musi sprostać technicznie najwyższym normom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (ATEX) i przeciwpożarowego. Oprócz paliw konwencjonalnych, CEMEX Polska jest liderem we współspalaniu paliw alternatywnych w piecu obrotowym. Szczególnie RDF (Refuse Deriver Fuel) o kodzie 191210 poddawany jest w jednym z naszych zakładów procesowi suszenia w suszarni bębnowej. Jest to dodatkowy proces jednostkowy wymagający przestrzegania restrykcyjnych norm przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych. Ponadto na terenie cementowni występują zagrożenia związane ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych oraz z ruchem kolejowym. Należy też zwrócić uwagę, że większość urządzeń pracuje pod bardzo wysokim napięciem. Pod względem bezpieczeństwa dużym wyzwaniem jest także okres remontów i inwestycji. Analizując powyższe niebezpieczeństwa, nasuwa się pytanie – w jaki sposób poradzić sobie z tak trudną i złożoną produkcją, by nie doszło do żadnego wypadku? Nie jest to łatwe, ale wykonalne, bowiem „Wizja 0 Wypadków’’ stała się faktem i została osiągnięta  w CEMEX Polska w 2014 roku. Co złożyło się na ten wynik?

Specyfika produkcji, w jakiej działa CEMEX nie należy do łatwych. Prawie we wszystkich zakładach mamy do czynienia z zagrożeniami związanymi z ruchem sprzętu ciężkiego i hałasem. Ponadto wśród pracowników betoniarni, szczególnie kierowców betonomieszarek i operatorów pomp do betonu, mogą występować zagrożenia związane z  wykonywaniem części swoich zadań na placu budowy, gdzie dostarczany jest beton. Jeśli chodzi o kopalnie kruszyw i żwirownie to niejednokrotnie prace wykonywane są na wodzie.


Co czyha w cementowniach

     Zdecydowanie najtrudniejszym obszarem działania firmy jest przemysł cementowy. Z racji technologii prowadzonej produkcji, maszyn oraz urządzeń stwarza on największe niebezpieczeństwo dla pracowników. Zaczynając od kopalni odkrywkowej, gdzie wydobywany jest kamień wapienny do produkcji mąki surowcowej, mamy do czynienia z istotnymi zagrożeniami. Szczególne ryzyko stwarzają roboty strzałowe oraz używanie ciężkiego sprzętu. Przechodząc dalej przez proces produkcji, należy wspomnieć o procesach kruszenia i mielenia nadawy surowcowej oraz cementu, gdzie występuje zapylenie oraz hałas sięgający do 95 decybeli. W tego typu procesach mamy do czynienia z ruchomymi elementami urządzeń: kruszarek, taśmociągów, podajników o dużych rozmiarach, co potęguje stopień i skutki zagrożenia dla pracownika. W sytuacjach awaryjnych nierzadko stykamy się z pracami szczególnie niebezpiecznymi, głównie w zamkniętej przestrzeni, gdzie trzeba usunąć usterkę we wnętrzu zatrzymanego młyna czy kruszarki. Sercem każdej cementowni jest piec obrotowy służący do wypału klinkieru – najważniejszego składnika cementu. Z racji tego, że zachodzą tu procesy cieplne, a temperatura wypalanego materiału sięga 1500oC, stwarza to bardzo poważne zagrożenie dla załogi.  Podczas sytuacji awaryjnych instalacji, istnieje zagrożenie poparzenia gorącą mąką piecową. Procesem ściśle związanym z wypałem klinkieru jest przygotowanie paliwa. W Polsce używamy węgla kamiennego przemielanego w młynach do postaci pyłu węglowego, który jest substancją o właściwościach łatwopalnych oraz wybuchowych, tak więc zakład cementowy musi sprostać technicznie najwyższym normom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (ATEX) i przeciwpożarowego. Oprócz paliw konwencjonalnych, CEMEX Polska jest liderem we współspalaniu paliw alternatywnych w piecu obrotowym. Szczególnie RDF (Refuse Deriver Fuel) o kodzie 191210 poddawany jest w jednym z naszych zakładów procesowi suszenia w suszarni bębnowej. Jest to dodatkowy proces jednostkowy wymagający przestrzegania restrykcyjnych norm przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych. Ponadto na terenie cementowni występują zagrożenia związane ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych oraz z ruchem kolejowym. Należy też zwrócić uwagę, że większość urządzeń pracuje pod bardzo wysokim napięciem. Pod względem bezpieczeństwa dużym wyzwaniem jest także okres remontów i inwestycji. Analizując powyższe niebezpieczeństwa, nasuwa się pytanie – w jaki sposób poradzić sobie z tak trudną i złożoną produkcją, by nie doszło do żadnego wypadku? Nie jest to łatwe, ale wykonalne, bowiem „Wizja 0 Wypadków’’ stała się faktem i została osiągnięta  w CEMEX Polska w 2014 roku. Co złożyło się na ten wynik?
Źródło: www.kieruneksurowce.pl