KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Beton towarowy silny infrastrukturą, energetyką i mieszkaniami

Producenci betonu towarowego liczą na kontynuację dobrej koniunktury w budownictwie. Wśród głównych motorów wzrostu mają znajdować się inwestycje infrastrukturalne, energetyczne oraz mieszkaniowe.

Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, produkcja w Polsce w 2015 r. wyniosła 19,8 mln m sześc. i była o 3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Zanotowany wzrost był niższy od wcześniej prognozowanego na poziomie 5 proc.
Było to spowodowane zmniejszonym tempem realizacji inwestycji, które w przeważającej większości zakontraktowane są w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. W 2016 r. SPBT prognozuje wzrost produkcji o 3 proc. - do poziomu 20,4 mln m sześc. 

Ruch w nieruchomościach 

- Niebagatelną rolę w tych prognozach odgrywa budownictwo deweloperskie. W roku 2015 wybudowano 150 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 15 proc. lepszym w stosunku do poprzedniego roku - podało SPBT. 
Źródło: www.wnp.pl