KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Bardzo dobry początek roku dla cementowni

W styczniu 2015 r. polski przemysł cementowy zanotował o ponad 15 proc. wyższą sprzedaż niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według najnowszych danych Stowarzyszenia Producentów Cementu, w styczniu 2015 r. sprzedano 638 tys. ton (wzrost o 15,4 proc.) oraz wyprodukowano 521 tys. ton (spadek o 0,1 proc.) cementu.
Źródło: www.wnp.pl