KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Asfalty z Lotosu na drodze ekspresowej S7

Spółka Lotos Asfalt pochwaliła się dostarczeniem asfaltów modyfikowanych do budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, realizowanej przez Budimex.

Budimex jest wykonawcą obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S7. Do wykonania nawierzchni drogi zostanie zastosowany asfalt modyfikowany Modbit HiMA, dzięki któremu nawierzchnia ma zyskać odporność na spękania i wytrzymałość na koleinowanie.

Do realizacji 18 km drogi ekspresowej S7 potrzeba około 10 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na obiekty mostowe. Udział asfaltów bardzo wysoko modyfikowanych w tych mieszankach wynosi około 7 proc. 

Lotos Asfalt realizuje te dostawy w miesiącach wrzesień-grudzień 2017. Spółka dostarcza produkt w izolowanych cysternach samochodowych, w stanie ciekłym w podwyższonej temperaturze zapewniającej wymaganą pompowalność. Dzięki temu można go stosować nawet w chłodne jesienne dni, w niskich temperaturach otoczenia. 

Udział wszystkich rodzajów asfaltów modyfikowanych w inwestycjach drogowych w Polsce sięga obecnie ponad 20 proc. Od początku istnienia w 2004 r. do dnia dzisiejszego spółka Lotos Asfalt sprzedała około 9,6 mln ton asfaltów (w tym ok. 1,8 mln ton asfaltów modyfikowanych).

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/materialy_budowlane/asfalty-z-lotosu-na-drodze-ekspresowej-s7,311777_1_0_0.html