KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Asfalt czy beton - co tańsze? Trwa festiwal argumentów

Koszt budowy drogi ekspresowej w technologii asfaltowej oraz jej utrzymania przez okres 30 lat jest o ok. 20 proc. niższy niż w przypadku betonu - twierdzi Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. - Nawierzchnie betonowe są tańsze już na etapie budowy, a po 30 latach dają 50 proc. oszczędności - uważa Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Niesłabnąca wymiana poglądów nt. wad i zalet asfaltu oraz betonu trwa od końca 2014 r., gdy GDDKiA ogłosiła, że w nowej perspektywie unijnej planuje budowę ponad 800 km tras o nawierzchni betonowej.
W ostatnim czasie dyskusję napędzają dodatkowo ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poszukiwania oszczędności, które mają pomóc w jak największym stopniu zrealizować Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 
Zdecydowanie asfalt! 

W środę PSWNA, odnosząc się do ubiegłotygodniowych informacji przekazanych przez MIB, podkreśliło, że jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie do procedury przetargowej tzw. wariantu inwestorskiego, najkorzystniejszego ekonomicznie, jako jednego z wariantów inwestycji. 

Jak zaznaczyło PSWNA, otwiera to drogę firmom budowlanym, dotychczas związanym wymaganiami zapisanymi w dokumentach przetargowych, na stosowanie w szerszym zakresie „zdecydowanie tańszych, zarówno w budowie, jak i w utrzymaniu, nawierzchni asfaltowych”. 

- Zgodnie z wykonaną w ubiegłym roku analizą kosztów budowy i utrzymania przez okres 30 lat drogi wykonanej w dwóch wariantach nawierzchni (asfaltowej i betonowej), przeprowadzoną przez ekspertów PSWNA na podstawie aktualnych cen ofertowych z II kwartału 2015 r., koszt budowy 1km drogi ekspresowej w technologii asfaltowej dla wybranego referencyjnego odcinka oraz koszt jej utrzymania przez okres 30 lat jest o około 20 proc. niższy niż w przypadku analogicznej drogi betonowej - stwierdził Andrzej Wyszyński, prezes PSWNA. 

Jak dodał, budowa dróg asfaltowych, zamiast zaplanowanych „betonówek”, pozwoli zaoszczędzić miliardy złotych, a dodatkowo ułatwi rezygnację z kosztownych ekranów akustycznych. 

- Najcichsze drogi asfaltowe są cichsze średnio o 3-6 dB od najcichszych dróg betonowych, a różnorodność technologii asfaltowych stwarza możliwość budowania dróg o różnej hałaśliwości w zależności od potrzeb - ocenił Wyszyński. 

Niesłabnąca wymiana poglądów nt. wad i zalet asfaltu oraz betonu trwa od końca 2014 r., gdy GDDKiA ogłosiła, że w nowej perspektywie unijnej planuje budowę ponad 800 km tras o nawierzchni betonowej.
W ostatnim czasie dyskusję napędzają dodatkowo ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poszukiwania oszczędności, które mają pomóc w jak największym stopniu zrealizować Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 
Zdecydowanie asfalt! 

W środę PSWNA, odnosząc się do ubiegłotygodniowych informacji przekazanych przez MIB, podkreśliło, że jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie do procedury przetargowej tzw. wariantu inwestorskiego, najkorzystniejszego ekonomicznie, jako jednego z wariantów inwestycji. 

Jak zaznaczyło PSWNA, otwiera to drogę firmom budowlanym, dotychczas związanym wymaganiami zapisanymi w dokumentach przetargowych, na stosowanie w szerszym zakresie „zdecydowanie tańszych, zarówno w budowie, jak i w utrzymaniu, nawierzchni asfaltowych”. 

- Zgodnie z wykonaną w ubiegłym roku analizą kosztów budowy i utrzymania przez okres 30 lat drogi wykonanej w dwóch wariantach nawierzchni (asfaltowej i betonowej), przeprowadzoną przez ekspertów PSWNA na podstawie aktualnych cen ofertowych z II kwartału 2015 r., koszt budowy 1km drogi ekspresowej w technologii asfaltowej dla wybranego referencyjnego odcinka oraz koszt jej utrzymania przez okres 30 lat jest o około 20 proc. niższy niż w przypadku analogicznej drogi betonowej - stwierdził Andrzej Wyszyński, prezes PSWNA. 

Jak dodał, budowa dróg asfaltowych, zamiast zaplanowanych „betonówek”, pozwoli zaoszczędzić miliardy złotych, a dodatkowo ułatwi rezygnację z kosztownych ekranów akustycznych. 

- Najcichsze drogi asfaltowe są cichsze średnio o 3-6 dB od najcichszych dróg betonowych, a różnorodność technologii asfaltowych stwarza możliwość budowania dróg o różnej hałaśliwości w zależności od potrzeb - ocenił Wyszyński. 
c.d i źródło: www.wnp.pl