KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

ARP zamierza nabyć Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Agencja Rozwoju Przemysłu SA złożyła syndykowi wiążącą ofertę zakupu majątku składającego się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości.
W tym celu ARP SA wykorzysta spółkę celową, która będzie funkcjonowała pod nazwą Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Oferta złożona syndykowi gwarantuje zachowanie integralności nabytego majątku KKSM oraz poniesienie nakładów na niezbędne inwestycje i kapitał obrotowy wymagane do restrukturyzacji, kontynuacji działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Projekt ma być finansowany ze środków ARP SA.
ARP traktuje nabycie KKSM jako inwestycję długoterminową. 

W tym celu ARP SA wykorzysta spółkę celową, która będzie funkcjonowała pod nazwą Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Oferta złożona syndykowi gwarantuje zachowanie integralności nabytego majątku KKSM oraz poniesienie nakładów na niezbędne inwestycje i kapitał obrotowy wymagane do restrukturyzacji, kontynuacji działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Projekt ma być finansowany ze środków ARP SA.
ARP traktuje nabycie KKSM jako inwestycję długoterminową. 
Źródło: www.wnp.pl