KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Apel śląskich posłów PO o wsparcie dla wschodniego odcinka DTŚ

Śląscy posłowie PO Wojciech Król i Paweł Bańkowski zaapelowali do premier Beaty Szydło i innych parlamentarzystów o wsparcie budowy wschodniej części Drogowej Trasy Średnicowej w konurbacji śląsko-zagłębiowskiej. Zgłosili też związane z tym poprawki do budżetu.
Zaangażowane w przygotowanie inwestycji lokalne samorządy podzieliły ostatnio przedsięwzięcie na etapy i przygotowują się do zgłoszenia ich do naboru projektów unijnych związanych z budową i remontem dróg wojewódzkich w woj. śląskim.
O swoich apelach w sprawie DTŚ Wschód skierowanych do szefowej rządu i innych parlamentarzystów poinformowali we wtorek posłowie Wojciech Król i Paweł Bańkowski. W treści pism zaakcentowali m.in., że chodzi o strategiczną inwestycję warunkującą dalszy rozwój regionu - "komunikacyjną klamrę która zepnie całą aglomerację śląską". 

Posłowie zgłosili też poprawki do przyszłorocznego budżetu państwa, przewidujące uwzględnienie w nim budowy odnogi trasy do Jaworzna (na kwotę 300 mln zł) oraz odnogi do Sosnowca (na 600 mln zł). 

Bezkolizyjna Drogowa Trasa Średnicowa w woj. śląskim łączy drogę nr 88 w Gliwicach, przez m.in. węzeł z autostradą A1, centra albo okolice centrów Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa, z węzłem dróg nr 79 i S86 w Katowicach (ul. Murckowska). To liczący ponad 31 km fragment nazywany DTŚ Zachód. 

Dalszy przebieg średnicówki zaplanowano katowicką dwujezdniową ul. Bagienną, która obecnie kończy się węzłem w rejonie katowickiej dzielnicy Szopienice (węzeł Lwowska). Nieco dalej, na planowanym węźle Janów, trasa ma się rozdzielać w kierunkach: Jaworzna oraz południowych dzielnic Sosnowca. 

Od 2013 r. przygotowania do budowy dwóch odnóg "średnicówki" na wschód koordynuje na mocy zawartego wówczas porozumienia Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca samorząd tego ostatniego miasta. Efektem jest końcowy etap projektowania odcinka w stronę Jaworzna, zaplanowany do realizacji pod kątem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Jeszcze w pierwszych miesiącach br. Jaworzno zapowiadało szybkie ogłoszenie przetargu na projekt budowlany. 

Jak poinformował PAP we wtorek Tomasz Tosza z jaworznickiego magistratu, ostatecznie przetargu nie ogłoszono. Powodem stały się wątpliwości, czy urząd marszałkowski dopuści tak obszerny projekt do konkursu. Szacunkowe oczekiwane unijne wsparcie projektu miałoby sięgać ok. 240 mln zł. 

Tymczasem w trwającym od końca października do końca grudnia br. drugim (i planowo ostatnim) naborze projektów związanych z budową i remontem dróg wojewódzkich w woj. śląskim zarząd tego regionu wprowadził zasadę, że wnioskowane wsparcie dla jednego projektu nie może przekraczać 25 proc. wartości całej alokacji konkursu.

Zaangażowane w przygotowanie inwestycji lokalne samorządy podzieliły ostatnio przedsięwzięcie na etapy i przygotowują się do zgłoszenia ich do naboru projektów unijnych związanych z budową i remontem dróg wojewódzkich w woj. śląskim.
O swoich apelach w sprawie DTŚ Wschód skierowanych do szefowej rządu i innych parlamentarzystów poinformowali we wtorek posłowie Wojciech Król i Paweł Bańkowski. W treści pism zaakcentowali m.in., że chodzi o strategiczną inwestycję warunkującą dalszy rozwój regionu - "komunikacyjną klamrę która zepnie całą aglomerację śląską". 

Posłowie zgłosili też poprawki do przyszłorocznego budżetu państwa, przewidujące uwzględnienie w nim budowy odnogi trasy do Jaworzna (na kwotę 300 mln zł) oraz odnogi do Sosnowca (na 600 mln zł). 

Bezkolizyjna Drogowa Trasa Średnicowa w woj. śląskim łączy drogę nr 88 w Gliwicach, przez m.in. węzeł z autostradą A1, centra albo okolice centrów Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa, z węzłem dróg nr 79 i S86 w Katowicach (ul. Murckowska). To liczący ponad 31 km fragment nazywany DTŚ Zachód. 

Dalszy przebieg średnicówki zaplanowano katowicką dwujezdniową ul. Bagienną, która obecnie kończy się węzłem w rejonie katowickiej dzielnicy Szopienice (węzeł Lwowska). Nieco dalej, na planowanym węźle Janów, trasa ma się rozdzielać w kierunkach: Jaworzna oraz południowych dzielnic Sosnowca. 

Od 2013 r. przygotowania do budowy dwóch odnóg "średnicówki" na wschód koordynuje na mocy zawartego wówczas porozumienia Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca samorząd tego ostatniego miasta. Efektem jest końcowy etap projektowania odcinka w stronę Jaworzna, zaplanowany do realizacji pod kątem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Jeszcze w pierwszych miesiącach br. Jaworzno zapowiadało szybkie ogłoszenie przetargu na projekt budowlany. 

Jak poinformował PAP we wtorek Tomasz Tosza z jaworznickiego magistratu, ostatecznie przetargu nie ogłoszono. Powodem stały się wątpliwości, czy urząd marszałkowski dopuści tak obszerny projekt do konkursu. Szacunkowe oczekiwane unijne wsparcie projektu miałoby sięgać ok. 240 mln zł. 

Tymczasem w trwającym od końca października do końca grudnia br. drugim (i planowo ostatnim) naborze projektów związanych z budową i remontem dróg wojewódzkich w woj. śląskim zarząd tego regionu wprowadził zasadę, że wnioskowane wsparcie dla jednego projektu nie może przekraczać 25 proc. wartości całej alokacji konkursu.
c.d. i źródło: www.wnp.pl