KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Apel o jak najszybszą budowę drogi S6 w woj. pomorskim

Samorządowcy i przedsiębiorcy apelują do rządu o jak najszybsze rozpoczęcie prac związanych z budową drogi ekspresowej S6 w woj. pomorskim. Jej budowa miała się rozpocząć w 2018 r., wg. przedstawicieli rządu, „będzie to po 2020 roku”.
Apel mieszkańców Pomorza, samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do rządu RP w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na terenie województwa pomorskiego został podpisany w czwartek w Lęborku. Podpisało się pod nim kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, głównie z zachodniej części Pomorskiego, środowisk przedsiębiorców, firm oraz organizacji pozarządowych.
Jak tłumaczą w swoim piśmie, "z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim". Chodzi o odcinek od Sianowa przez Słupsk i Lębork do Gdyni i Gdańska i połączenie z A1. 

Chodzi m.in. o wypowiedź wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego w ub. tygodniu na antenie lokalnego radia. "Trasę S6 wybudujemy, tylko trochę później (…) myślę, że będzie to po 2020 roku" - powiedział. Tłumaczył to m.in. małym obciążeniem tej drogi w porównaniu do innych w kraju. 

"Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego" - napisano w apelu do rządu. 

Przedstawiciele pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańcy województwa zaznaczają, że "nie przemawia do nas (…) argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych". "Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów" - uzasadniają. 

"Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020. Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową" - czytamy.

Apel mieszkańców Pomorza, samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do rządu RP w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na terenie województwa pomorskiego został podpisany w czwartek w Lęborku. Podpisało się pod nim kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, głównie z zachodniej części Pomorskiego, środowisk przedsiębiorców, firm oraz organizacji pozarządowych.
Jak tłumaczą w swoim piśmie, "z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim". Chodzi o odcinek od Sianowa przez Słupsk i Lębork do Gdyni i Gdańska i połączenie z A1. 

Chodzi m.in. o wypowiedź wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego w ub. tygodniu na antenie lokalnego radia. "Trasę S6 wybudujemy, tylko trochę później (…) myślę, że będzie to po 2020 roku" - powiedział. Tłumaczył to m.in. małym obciążeniem tej drogi w porównaniu do innych w kraju. 

"Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego" - napisano w apelu do rządu. 

Przedstawiciele pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańcy województwa zaznaczają, że "nie przemawia do nas (…) argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych". "Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów" - uzasadniają. 

"Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020. Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową" - czytamy.
c.d. i źródło: www.wnp.pl