KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Aecom Polska stworzy opracowania projektowe dla odcinka S10

Spółka Aecom Polska będzie wykonawcą opracowań projektowych dla wielkopolskiego odcinka drogi ekspresowej S10 Piła – Wyrzysk. W piątek w poznańskim oddziale GDDKiA podpisano umowę w tej sprawie.
Umowa opiewa na około 6 mln zł brutto. Długość projektowanego odcinka sięga 31 km.
Jak poinformowała w piątek Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA, wykonawca będzie miał do przygotowania, m.in. studium korytarzowe, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowny termin zakończenia opracowań to II kwartał 2022 roku.
Odcinek drogi ekspresowej S10, którego dotyczy umowa rozpocznie się w miejscu projektowanego węzła Piła Wschód w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec odcinka będzie połączony z obwodnicą Wyrzyska w ciągu drogi S10.
Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę, pod warunkiem uzyskania finansowania, to połowa roku 2022 r.
https://budownictwo.wnp.pl/aecom-polska-stworzy-opracowania-projektowe-dla-odcinka-s10,330093_1_0_0.html