KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

710 mln zł unijnego dofinansowania dla transportu

Wartość całkowita pięciu podpisanych we wtorek umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 1 mld zł, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 710 mln zł - poinformował we wtorek wiceminister rozwoju Witold Słowik.
We wtorek w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisano umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POOIiŚ) dla pięciu różnych projektów z dziedziny transportu.

"Te 5 umów domyka pewien okres bardzo intensywnej pracy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, innych ministerstw oraz naszych beneficjentów zaangażowanych w proces przygotowania dokumentacji do oceny, który mamy nadzieję będzie się przeradzał w tej chwili w proces podpisywana kolejnych kontraktów z wykonawcami" - powiedział dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Przemysław Gorgol.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik wskazał, że wartość całkowita pięciu projektów to ponad 1 mld zł, a dofinansowanie UE - 710 mln zł. "Wszystkie projekty dotyczą sektora transportu, ale charakter poszczególnych przedsięwzięć jest różny" - podkreślił. Dodał, że to pokazuje, jak różnorodne działania mogą otrzymać dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

"W ramach przyspieszania wdrażania funduszy unijnych, które zostały przyjęte w formie oficjalnego dokumentu przez Radę Ministrów w lutym tego roku, planowaliśmy kontraktację w tym roku w ramach POIiŚ w wys. 16,5 mld zł" - przypomniał Słowik.

Dodał, że wliczając w to umowy podpisane we wtorek, Polska podpisała już umowy o wartości 28,2 mld zł. Całościowa wartość uruchomionych inwestycji jest prawie dwukrotnie większa - zauważył.

"Widać, że plan został zrealizowany w sposób przekraczający kilkadziesiąt procent" - podkreślił.

Największą umową podpisaną we wtorek jest projekt PKP Polskich Linii Kolejowych, który zakłada modernizację 24 km linii Warszawa Wschodnia - Otwock. Wartość przedsięwzięcia to ponad 630 mln zł, a dofinansowania unijnego - ponad 363 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2022.

Jest to część projektu polegającego na modernizacji całej linii kolejowej Warszawa - Lublin. Dzięki przeprowadzonym pracom pociągi osobowe pojadą z prędkością 160 km/h, co skróci czas przejazdu składów międzyregionalnych na trasie Warszawa Wschodnia - Lublin o ok. 37 minut - do 95 minut.

Korzyści odniosą również pasażerowie połączeń regionalnych. Pomimo dwóch dodatkowych przystanków, Warszawa Wiatraczna oraz Lublin Czuby, czas przejazdu w relacji Warszawa Wschodnia - Dęblin skróci się o 29 minut, a pomiędzy Dęblinem a Lublinem - o 16 minut.

Pociągi towarowe pojadą z prędkością 90 km/h.

Prace obejmą przebudowę torowisk, a także modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych oraz tuneli drogowych. PKP PLK przewiduje także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia

We wtorek w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisano umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POOIiŚ) dla pięciu różnych projektów z dziedziny transportu.

"Te 5 umów domyka pewien okres bardzo intensywnej pracy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, innych ministerstw oraz naszych beneficjentów zaangażowanych w proces przygotowania dokumentacji do oceny, który mamy nadzieję będzie się przeradzał w tej chwili w proces podpisywana kolejnych kontraktów z wykonawcami" - powiedział dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Przemysław Gorgol.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik wskazał, że wartość całkowita pięciu projektów to ponad 1 mld zł, a dofinansowanie UE - 710 mln zł. "Wszystkie projekty dotyczą sektora transportu, ale charakter poszczególnych przedsięwzięć jest różny" - podkreślił. Dodał, że to pokazuje, jak różnorodne działania mogą otrzymać dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

"W ramach przyspieszania wdrażania funduszy unijnych, które zostały przyjęte w formie oficjalnego dokumentu przez Radę Ministrów w lutym tego roku, planowaliśmy kontraktację w tym roku w ramach POIiŚ w wys. 16,5 mld zł" - przypomniał Słowik.

Dodał, że wliczając w to umowy podpisane we wtorek, Polska podpisała już umowy o wartości 28,2 mld zł. Całościowa wartość uruchomionych inwestycji jest prawie dwukrotnie większa - zauważył.

"Widać, że plan został zrealizowany w sposób przekraczający kilkadziesiąt procent" - podkreślił.

Największą umową podpisaną we wtorek jest projekt PKP Polskich Linii Kolejowych, który zakłada modernizację 24 km linii Warszawa Wschodnia - Otwock. Wartość przedsięwzięcia to ponad 630 mln zł, a dofinansowania unijnego - ponad 363 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2022.

Jest to część projektu polegającego na modernizacji całej linii kolejowej Warszawa - Lublin. Dzięki przeprowadzonym pracom pociągi osobowe pojadą z prędkością 160 km/h, co skróci czas przejazdu składów międzyregionalnych na trasie Warszawa Wschodnia - Lublin o ok. 37 minut - do 95 minut.

Korzyści odniosą również pasażerowie połączeń regionalnych. Pomimo dwóch dodatkowych przystanków, Warszawa Wiatraczna oraz Lublin Czuby, czas przejazdu w relacji Warszawa Wschodnia - Dęblin skróci się o 29 minut, a pomiędzy Dęblinem a Lublinem - o 16 minut.

Pociągi towarowe pojadą z prędkością 90 km/h.

Prace obejmą przebudowę torowisk, a także modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych oraz tuneli drogowych. PKP PLK przewiduje także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia.
c.d. i źródło: www.wnp.pl