KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

55 mln zł na budowę obwodnicy Ćmielowa

Do połowy 2018 roku ma powstać pięciokilometrowa obwodnica Ćmielowa (Świętokrzyskie). Inwestycja obejmie także przebudowę odcinka trasy wojewódzkiej nr 755 w kierunku Ożarowa wraz z budową bazy dla drogowców. Koszt przedsięwzięcia, współfinansowanego z UE, to ponad 55 mln zł.
W środę umowę na realizacje inwestycji z jej wykonawcą, podpisali - w imieniu samorządu województwa - przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań. Pierwsze dotyczy rozbudowy czterokilometrowego odcinka trasy wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec-Ćmielów-Ożarów od Julianowa, do końcowego odcinka przyszłej obwodnicy. Poszerzona jezdnia zyska nową nawierzchnię, zbudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa. Przebudowane będą też przydrożne rowy i sieć wodociągowa. Droga zyska kanalizację deszczową i oświetlenie. 

Drugi etap to budowa pięciokilometrowej obwodnicy Ćmielowa - miasteczka, które leży wzdłuż trasy nr 755. Miejscowy samorząd od 2006 r. zabiegał o budowę obwodnicy. 

Jak tłumaczył PAP burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, ze względu na gęstą zabudowę - objętą opieką konserwatora zabytków - nie było możliwości poszerzenia trasy w jej obecnym biegu. Obwodnica ma też pomóc wyprowadzić coraz większy tranzytowy ruch pojazdów, przemieszczjących się przez Ćmielów w kierunku Lublina czy Sandomierza i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. "Wyprowadzenie ruchu tranzytowego może też pomóc w rozwoju gospodarczym miejscowości i budownictwa mieszkaniowego" - ocenił samorządowiec. 

Wg pierwotnej koncepcji, obwodnica miała przebiegać północną stroną Ćmielowa, ale ze względu na pojawienie się przepisów programu Natura 2000 o obszarach chronionych, nową drogę zaprojektowano na południe od starego śladu trasy. Gmina partycypowała w kosztach przygotowania dokumentacji. 

Obwodnica będzie miała 5,1 km długości. W jej przebiegu powstaną m. in. dwa ronda, ścieżka rowerowa i chodniki dla pieszych, wiadukt i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstaną drogi dojazdowe do pól, wyregulowane będą cieki wodne. Przebudowana zostanie także istniejąca w okolicy sieć gazowa, elektryczna wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 

Zdaniem wicemarszałka województwa Jana Maćkowiaka, istotną częścią inwestycji będzie budowa bazy dla służby drogowej i jej wyposażanie w sprzęt do utrzymania dróg. Siedziba obwodu zostanie przesilona w okolice Ćmielowa z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska. Przedsięwzięcie szacowane na ponad 55 mln zł w 85 proc. będzie finansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Pozostała kwota, to wkład własny regionalnego samorządu. 

W ostatnich latach, także przy udziale środków unijnych, wyremontowano odcinek trasy nr 755 od węzła "Brezelia" w Ostrowcu Świętokrzyskim do Ćmielowa. Przebudowano też odcinek w okolicy Ożarowa, gdzie trasa łączy się z drogami krajowymi: nr 79 Warszawa-Sandomierz-Kraków i nr 74 Kielce-Lublin.

W środę umowę na realizacje inwestycji z jej wykonawcą, podpisali - w imieniu samorządu województwa - przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań. Pierwsze dotyczy rozbudowy czterokilometrowego odcinka trasy wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec-Ćmielów-Ożarów od Julianowa, do końcowego odcinka przyszłej obwodnicy. Poszerzona jezdnia zyska nową nawierzchnię, zbudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa. Przebudowane będą też przydrożne rowy i sieć wodociągowa. Droga zyska kanalizację deszczową i oświetlenie. 

Drugi etap to budowa pięciokilometrowej obwodnicy Ćmielowa - miasteczka, które leży wzdłuż trasy nr 755. Miejscowy samorząd od 2006 r. zabiegał o budowę obwodnicy. 

Jak tłumaczył PAP burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, ze względu na gęstą zabudowę - objętą opieką konserwatora zabytków - nie było możliwości poszerzenia trasy w jej obecnym biegu. Obwodnica ma też pomóc wyprowadzić coraz większy tranzytowy ruch pojazdów, przemieszczjących się przez Ćmielów w kierunku Lublina czy Sandomierza i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. "Wyprowadzenie ruchu tranzytowego może też pomóc w rozwoju gospodarczym miejscowości i budownictwa mieszkaniowego" - ocenił samorządowiec. 

Wg pierwotnej koncepcji, obwodnica miała przebiegać północną stroną Ćmielowa, ale ze względu na pojawienie się przepisów programu Natura 2000 o obszarach chronionych, nową drogę zaprojektowano na południe od starego śladu trasy. Gmina partycypowała w kosztach przygotowania dokumentacji. 

Obwodnica będzie miała 5,1 km długości. W jej przebiegu powstaną m. in. dwa ronda, ścieżka rowerowa i chodniki dla pieszych, wiadukt i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstaną drogi dojazdowe do pól, wyregulowane będą cieki wodne. Przebudowana zostanie także istniejąca w okolicy sieć gazowa, elektryczna wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 

Zdaniem wicemarszałka województwa Jana Maćkowiaka, istotną częścią inwestycji będzie budowa bazy dla służby drogowej i jej wyposażanie w sprzęt do utrzymania dróg. Siedziba obwodu zostanie przesilona w okolice Ćmielowa z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska. Przedsięwzięcie szacowane na ponad 55 mln zł w 85 proc. będzie finansowane z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Pozostała kwota, to wkład własny regionalnego samorządu. 

W ostatnich latach, także przy udziale środków unijnych, wyremontowano odcinek trasy nr 755 od węzła "Brezelia" w Ostrowcu Świętokrzyskim do Ćmielowa. Przebudowano też odcinek w okolicy Ożarowa, gdzie trasa łączy się z drogami krajowymi: nr 79 Warszawa-Sandomierz-Kraków i nr 74 Kielce-Lublin.
Źródło: www.wnp.pl