KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

5 mld zł ma trafić na inwestycje kolejowe na Pomorzu

PKP PLK oraz zarząd woj. pomorskiego podpisały list intencyjny ws. współpracy przy inwestycjach kolejowych. Z regionalnych funduszy UE ma trafić 420 mln zł na rewitalizację czterech linii kolejowych na Pomorzu, a łączna wartość nakładów na inwestycje w regionie do 2020 r. ma sięgnąć 5 mld zł.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, widoczne są efekty już dotychczas zrealizowanych inwestycji - na głównych ciągach komunikacyjnych obserwowany jest wzrost liczby przewożonych pasażerów.
Źródło: www.wnp.pl