KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

39 postulatów drogownictwa - jednym głosem

39 kluczowych postulatów i pożądanych zmian w polskim drogownictwie zawiera "Biała Księga Branży Drogowej", jaką dziś przedstawili publicznie przedstawiciele środowiska firm budowlanych z tego sektora.
Wczoraj analiza ta została wręczona wiceministrowi infrastruktury i budownictwa Jerzemu Szmitowi oraz złożona w sekretariacie ministra Andrzeja Adamczyka. Dziś ma trafić do innych resortów oraz posłów i senatorów.

Wczoraj analiza ta została wręczona wiceministrowi infrastruktury i budownictwa Jerzemu Szmitowi oraz złożona w sekretariacie ministra Andrzeja Adamczyka. Dziś ma trafić do innych resortów oraz posłów i senatorów.
- To pierwszy tak kompleksowy dokument prezentujący kondycję polskiego drogownictwa, a co istotne, opracowany przez wszystkie zainteresowane organizacje i stowarzyszenia – powiedział Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. – Od dzisiaj drogownictwo mówi jednym głosem o najważniejszych problemach i sprawach naszego sektora. 
Źródło: www.wnp.pl