KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

200 mld zł na drogi i kolej - czy nie powtórzymy błędów?

Okazją do poszukania odpowiedzi na to pytanie będzie Forum "Zmieniamy Polski Przemysł", które odbędzie się 9 lutego w Warszawie.

Unijny budżet na lata 2014-2020 może wygenerować nakłady na inwestycje dotyczące dróg krajowych oraz linii kolejowych na poziomie ok. 200 mld zł. Wkrótce przekonamy się o tym, ile wniosków wyciągnięto z negatywnych doświadczeń ubiegłej perspektywy finansowej UE.
Źródło: www.wnp.pl