KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy nr 33
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek,
odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice.
Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek,
odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice.
Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.8.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/105226/zaprojektowanie-i-budowa-drogi-s11-koszalin-szczecinek-odc-w-koszalin-zachod-bez-wezla-w-bobolice-odcinek-1-wezel-koszalin-zachod-wezel-zegrze-pomorskie-z-wezlem

pod numerem Id 105226
Termin składania ofert: 2019-04-09 10:50:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony