KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wybrano inżynierów kontraktu na A1 Pyrzowice - Częstochowa

Katowicki oddział GDDKiA rozstrzygnął przetarg na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru dla budowy autostrady A1 od węzła Pyrzowice do końca obwodnicy Częstochowy.

Przetarg na inżyniera kontraktu podzielono na dwa zadania, w których kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena. Termin obowiązywania umów będzie wynosił 60 miesięcy.
Źródło: www.wnp.pl