KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wrocławskie Dni Mostowe 2018

Wrocławskie Dni Mostowe, na które składają się profilowane warsztaty i seminarium, odbędą się w dniach 28-30 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Tematem przewodnim seminarium będą mosty hybrydowe.