KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Szybka kolej poprawi konkurencyjność państw V4

Według wstępnych analiz połączenie koleją dużych prędkości Polski, Czech, Słowacji i Węgier ma potencjał umożliwiający osiągnięcie konkurencyjności czasowej i cenowej w stosunku do innych środków transportu - ocenia resort infrastruktury.
- Według wstępnych analiz połączenie koleją dużych prędkości stolic Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także największych ośrodków gospodarczych leżących w granicach tych państw, posiada potencjał umożliwiający osiągnięcie konkurencyjności czasowej i cenowej w stosunku do innych środków transportu - napisano w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.
- Jest to możliwe, ponieważ dystans dzielący ośrodki leżące na trasie takiego połączenia jest optymalny dla funkcjonowania kolei dużych prędkości - dodano.
Resort infrastruktury przypomniał, że na spotkaniu premierów V4 (Grupy Wyszehradzkiej) w Budapeszcie 21 czerwca 2018 r. przyjęta została wspólna deklaracja dotycząca współpracy na rzecz utworzenia szybkiego połączenia kolejowego w Europie Środkowej. Natomiast 1 października 2018 r. w Štrbskim Plesie na Słowacji ministrowie transportu krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali list intencyjny w sprawie Kolei Dużych Prędkości w Europie Środkowej, ustanawiający grupę roboczą, mającą koordynować działania zaangażowanych państw. 
 - Znacząca poprawa połączeń transportowych stworzy warunki do pogłębienia relacji gospodarczych i społecznych. Efektywnie funkcjonujący transport ułatwi przepływ osób i wzajemne kontakty. Jest to również przedsięwzięcie modernizacyjne, wprowadzające gospodarki i sieci transportowe państw regionu na wyższy etap rozwoju technologicznego - napisano w komunikacie.
Zdaniem MI realizacja projektu przyczyni się też do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw biorących udział w jego realizacji i poprawi ich konkurencyjność na rynkach globalnych.
Kolej dużych prędkości - jak podkreślono - jest perspektywicznym typem transportu, intensywnie rozbudowywanym w wielu krajach. Resort przypomniał, że Unia Europejska w swoich dokumentach strategicznych zakłada trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. Wskazuje również na konieczność połączenia stolic UE skutecznymi powiązaniami multimodalnymi w ramach sieci TEN-T.
https://budownictwo.wnp.pl/szybka-kolej-poprawi-konkurencyjnosc-panstw-v4,345198_1_0_0.html