KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

TU JESTEŚ

Serwis
Części


Serwis i części - Informacje

Moduł Serwis i części pozwala w przystępny i łatwy sposób znaleźć lub zlecić usługę serwisu maszyny, zaoferować usługę serwisu maszyny, zakupić potrzebne części oraz wystawić ofertę części na sprzedaż.  
Chcę zlecić serwis maszyny – funkcjonalność pozwala na wystawienie nowego zapytania o ofertę usług serwisowych z podaniem producenta maszyny, jej rodzaju i lokalizacji. Zapytanie zostanie wysłane do wszystkich firm ze wskazanej lokalizacji oferujących serwis określonego rodzaju maszyn. Na podany w profilu adres mailowy zostaną przesłane odpowiadające zapotrzebowaniu oferty. Jest to usługa ułatwiająca także
planowany zakup używanej maszyny.
Oferuję usługę serwisu maszyn – pozwala na wystawienie nowej oferty serwisowej maszyny z określeniem jej producenta, kategorii i lokalizacji. Daje też możliwość wyboru okresu ważności oferty oraz ceny za roboczogodzinę pracy serwisu w PLN. Każda oferta serwisu maszyny będzie widoczna dla wszystkich użytkowników portalu po zaznaczeniu w części „oferta w systemie” pola „widoczna”. W innym razie oferta zapisze się jako wersja robocza.
Kupno części do maszyn - pozwala na wystawienie nowego zapytania o ofertę części do maszyny z podaniem jej producenta, kategorii, nazwy części i adresu dostawy. Zapytanie zostanie wysłane do wszystkich firm ze wskazanej lokalizacji posiadających określoną część. Na podany w profilu adres mailowy zostaną przesłane odpowiadające zapotrzebowaniu oferty. 
Oferta sprzedaży części – daje możliwość wystawienia nowej oferty sprzedaży części z określeniem jej producenta, nazwy, kategorii oraz ceny w PLN. Daje też możliwość wyboru okresu ważności oferty. Każda oferta sprzedaży części będzie widoczna dla wszystkich użytkowników portalu po zaznaczeniu w części „oferta w systemie” pola „widoczna”. W innym razie oferta zapisze się jako wersja robocza.

Przejdź do modułu