KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozpoczęły się prace przy opolskim odcinku drogi ekspresowej S11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła serię spotkań z mieszkańcami gmin, przez które ma przebiegać trasa ekspresowa S11. Ogłoszono także przetarg na budowę obwodnicy Olesna w ciągu S11 - poinformował opolski oddział GDDKiA.
Przez województwo opolskie przechodzi blisko 60-kilometrowy odcinek drogi krajowej 11, łączącej Pomorze Zachodnie - przez Wielkopolskę - z Górnym Śląskiem. Część tej trasy zostanie przebudowana w drogę ekspresową S11. Cały odcinek podzielono na dwa zadania: budowę 25 km obwodnicy Olesna i drogę łączącą obwodnicę z Kępnem w województwie wielkopolskim.
Jak informuje GDDKiA w Opolu, zakończono serię spotkań konsultacyjnych z samorządami i mieszkańcami gmin, przez które przebiegać będzie nowa trasa o długości od 44 do 47 km - w zależności od przyjętego wariantu trasy (z wyłączeniem obwodnicy Olesna).
Zadanie obejmuje m.in. budowę drogi ekspresowej wraz z węzłami drogowymi, budową i przebudową infrastruktury związanej z tą drogą, a także przebudową dróg krzyżujących się z S11 i budową dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu.
GDDKiA ogłosiła w październiku tego roku przetarg na budowę 25 km obwodnicy Olesna w ciągu trasy S11. Szacowany koszt zadania to 700 mln zł, a planowane zakończenie inwestycji może nastąpić w 2022 r. Według wstępnego harmonogramu inwestora, zakończenie budowy całego opolskiego odcinka trasy S11 jest możliwe do 2025 r.
https://budownictwo.wnp.pl/rozpoczely-sie-prace-przy-opolskim-odcinku-drogi-ekspresowej-s11,334156_1_0_0.html