KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rośnie rynek budownictwa drogowego. Liderem jest Budimex

Rynek budownictwa drogowego - dzięki intensywnej akcji przetargowej z lat 2013-2014 - od 2015 r. powróci do dwucyfrowych wzrostów. Najskuteczniejszy w pozyskiwaniu drogowych kontraktów jest Budimex.

Wnioski analizy firmy badawczej PMR- z uwagi na bardziej równomierne rozłożenie inwestycji drogowych w czasie, średnioroczna wartość rynku w okresie 2015-2020 nie zbliży się do rekordowego poziomu z 2011 r.
Źródło: www.wnp.pl