KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rondo turbinowe za prawie 19 mln zł zastąpi w Białych Błotach dwa skrzyżowania

Na drodze wojewódzkiej nr 233 w Białych Błotach k. Bydgoszczy za 18,6 mln zł zostanie wybudowane rondo turbinowe, które zastąpi dotychczasowe dwa skrzyżowania. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu roku.
- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich. Cieszę się, że sfinansujemy ją razem z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednego przedsięwzięcia powstaną też drogi dojazdowe. Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu - powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. 
Rondo powstanie na drodze wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłami drogi ekspresowej S5 i S10. Natężenia ruchu przekraczają na niej 23 tysiące pojazdów na dobę. Projekt zakłada budowę ronda w pobliżu granicy z Bydgoszczą, gdzie do drogi wojewódzkiej dochodzi droga powiatowa w kierunku Trzcinica i droga gminna na bydgoskie osiedle Miedzyń. Obecnie w tym miejscu funkcjonują dwa niezależne skrzyżowania.
Nowe skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego o średnicy 48 metrów. To rozwiązanie gwarantuje płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy - później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.
Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej pojawią się przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka zostanie przebudowana i oświetlona na odcinku o długości 700 metrów.
W ubiegłym roku zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował powiat bydgoski, korzystając ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego.
https://budownictwo.wnp.pl/rondo-turbinowe-za-prawie-19-mln-zl-zastapi-w-bialych-blotach-dwa-skrzyzowania,344756_1_0_0.html