KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Resort gospodarki morskiej szykuje rozbudowę sieci sztucznych zbiorników wodnych

Budowa czterech zbiorników wodnych w Kotlinie Kłodzkiej, a także w dolinie rzeki Serafy – to tylko niektóre z planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych, przedstawionych w czwartek przez ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
  • Informacja na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową była tematem posiedzenia sejmowych komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
  • Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa przedstawiła główne lokalizacje, w których planowane są zbiorniki wodne.
  • Chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe wielu terenów w Polsce.
Jedną z planowanych inwestycji są zbiorniki, które mają uchronić przed powodzią Kotlinę Kłodzką - powiedziała. "Chodzi o cztery zbiorniki w miejscowościach: Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice. Chciałam zadeklarować, że to są jedyne zbiorniki, które planujemy w zakresie ochrony aktywnej. Jedynie dodatkowo będziemy przeprowadzać ochronę bierną w postaci podstawowej modernizacji cieków dopływających i odpływających do tych konkretnych czterech zbiorników" - dodała.
W planach są także cztery zbiorniki w dolinie rzeki Serafy, które mają zwiększyć zabezpieczenie powodziowe - powiedziała Moskwa. Jak wyliczała, plany obejmują także zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie w województwie wielkopolskim, zbiornik Kąty-Myscowa w województwie podkarpackim i suchy zbiornik przeciwpowodziowy Rzymówka na rzece Kaczawie w województwie dolnośląskim.
Jak relacjonowała, plany obejmują także zabezpieczenie przed powodzią terenów w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasta Rzeszów i gminy Krasne. Obok tego powstać mają również suchy zbiornik Góra Ropczycka na rzece Budzisz, suchy zbiornik przeciwpowodziowy Broniszów na rzece Wielopolce i dwa suche zbiorniki w Zagórzycach - wyliczała. W planach jest również suchy zbiornik na rzece Młynówce w województwie podkarpackim.
"Jesteśmy też w trakcie opracowywania dokumentacji na zbiornik retencyjny na rzece Mała Łyna w Dobrym Mieście" - powiedziała Moskwa. Ministerstwo planuje również budowę zbiorników: Kamieniec, Laskownica, Tulce, Rokosowo, Miejska Górka, Maleszów, zbiornik retencyjny w gminie Kondratowice, a także Jeziorsko. W tym ostatnim przypadku planowana jest także modernizacja jazu - powiedziała Moskwa.
"Jednocześnie dokonujemy zmiany w prawie wodnym, która umożliwi budowę małych zbiorników do 1 tys. metrów kwadratowych i do dwóch metrów (głębokości-red.) bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego, co ułatwi szybką realizację tych drobnych inwestycji" - dodała Moskwa.
https://www.wnp.pl/budownictwo/resort-gospodarki-morskiej-szykuje-rozbudowe-sieci-sztucznych-zbiornikow-wodnych,347574_1_0_0.html