KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Połączenie autostrady A4 ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie musi poczekać

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie unieważnił przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie z powodu zbyt drogich ofert przedstawionych w postępowaniu.
W ramach inwestycji miał powstać m.in. nowy most na rzece Dunajec.
W przetargu ogłoszonym w marcu zeszłego roku wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza, przedstawiona przez Mostostal Warszawa, opiewała na 206,6 mln zł. Tymczasem zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 114,8 mln zł.
- Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty - zaznaczono w zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu.
Dzięki nowej inwestycji, autostrada A4 miała zyskać połączenie z drogą wojewódzką nr 973 w miejscowości Kępa Bogumiłowicka. Zadanie obejmowało zaprojektowanie trasy i uzyskanie dla niej decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z klauzulą natychmiastowej wykonalności.
Inwestycja obejmowała budowę łącznicy o długości ok. 2,2 km, jako drogi jednojezdniowej, o dwóch i trzech pasach ruchu, a także nowego mostu na rzece Dunajec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - planował zgłosić zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
https://budownictwo.wnp.pl/polaczenie-autostrady-a4-ze-strefa-aktywnosci-gospodarczej-w-tarnowie-musi-poczekac,337506_1_0_0.html