KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Optymistyczne dane. Dynamika produkcji budowlanej nabierze tempa

W kwietniu oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji budowlanej; szacujemy, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 20 proc. - wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do środowych danych GUS.
  • W marcu wzrosła także liczba mieszkań oddanych do użytkowania (1,8 proc. r/r), głównie mieszkań na sprzedaż lub wynajem (1,3 proc. r/r).
  • Istotnie wzrosła też liczba rozpoczętych inwestycji deweloperskich (14 proc.), jednak widoczny jest spadek liczby pozwoleń na budowę (21,7 proc.).
  • Zdaniem resortu może to rzutować na wyniki w kolejnych latach.
Jak podał Główny Urząd Statystyczny produkcja budowlano-montażowa w marcu 2019 r. wzrosła o 10,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 27,2 proc.
"To kolejny już miesiąc bardzo dobrych wyników w budownictwie, szczególnie jeśli uwzględnimy wysoką bazę sprzed roku, kiedy to produkcja budowlana wzrosła o 16,1 proc. Lepszych odczytów spodziewamy się w kolejnych miesiącach, a kulminacji produkcji budowlanej w połowie roku, co powinno przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym roku" - podkreślił resort przedsiębiorczości i technologii.
Jak podkreślili eksperci MPiT, w marcu 2019 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, najwyższy wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie budową infrastruktury (obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 27,0 proc.). Roboty budowlane, głównie związane z wykończeniem inwestycji (specjalistyczne), wzrosły o 10,7 proc. Natomiast spadek notowały jednostki zajmujące się budową budynków (o 2,6 proc.).
W marcu, jak wskazano, wzrosła także liczba mieszkań oddanych do użytkowania (1,8 proc. r/r), głównie mieszkań na sprzedaż lub wynajem (1,3 proc. r/r). Istotnie wzrosła też liczba rozpoczętych inwestycji deweloperskich (14 proc.), jednak widoczny jest spadek liczby pozwoleń na budowę (21,7 proc.), w tym szczególnie mieszkań na sprzedaż lub wynajem (34 proc.). Zdaniem resortu może to rzutować na wyniki w kolejnych latach.
"W kwietniu oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji budowlanej. Szacujemy, że roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 20 proc." - prognozuje MPiT.
Eksperci MPiT zwrócili też uwagę, na dobre wyniki dot. rynku pracy. Jak podał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 5,9 proc. (o 0,2 p.p. mniej niż w lutym i 0,7 p.p. mniej niż przed rokiem), natomiast liczba bezrobotnych powróciła do poziomu poniżej 1 mln (985 tys.). Więcej niż średnio w sektorze przedsiębiorstw wzrosła także liczba pracujących w budownictwie (5,7 proc. wobec 3 proc. ogółem).
"Zarówno dobry wynik przemysłu, jak i relatywnie dobra sytuacja w budownictwie potwierdzają tezę, że oczekiwane spowolnienie gospodarcze jest płytsze niż zakładał rynek, bądź stanowi przejściową korektę cykliczną" - podkreślono.
Resort wskazał, że połączenie powyższych danych z "obserwowanym trendem wzrostowym na kredytach w nieruchomości", wzmacnia tezę o utrzymaniu wysokiej stopy inwestycji w 2019 roku. "Utrzymanie powyższych parametrów umożliwi zrealizowanie zakładanego przez MPiT tempa wzrostu PKB w 2019 r. na poziomie około 4 proc." - oceniono.
https://budownictwo.wnp.pl/optymistyczne-dane-dynamika-produkcji-budowlanej-nabierze-tempa,344506_1_0_0.html