KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Ostrołęki

Warszawski odział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosił przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53 - poinformowała GDDKiA.
To już drugie postępowanie na wykonawcę tych prac. Poprzedni przetarg został unieważniony, gdyż po otwarciu ofert okazało się, że najniższa cena (3,5 mln zł) przekroczyła kwotę, jaką GDDKiA gotowa była wydać na sfinansowanie zamówienia, czyli 2,5 mln zł.
Zainteresowane podmioty mają składać oferty do 18 czerwca i wykonać zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy.
Harmonogram realizacji zakłada, że budowa obwodnicy Ostrołęki rozpocznie się w 2025 r., a zakończy w roku 2027.
Zakres inwestycji obejmie budowę drogi o długości 12 km. W ramach zadania powstaną drogi dla obsługi przyległego terenu, obiekty inżynierskie. Obwodnica zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.
https://budownictwo.wnp.pl/ogloszono-przetarg-na-zaprojektowanie-obwodnicy-ostroleki,345420_1_0_0.html