KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Odszkodowania od lotnisk. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska, która wydłuża termin wystąpienia o odszkodowanie z powodu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości. Chodzi głównie o lotniska. Właściciele nieruchomości będą mieli na to 3 lata, a nie jak obecnie 2 lata.
Nowe przepisy zostały przygotowane z inicjatywy Senatu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Rok temu Trybunał zakwestionował przepis obowiązujących przepisów, który zakłada dwuletni termin na dochodzenie roszczeń m.in. dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotnisk.
Według TK, ten okres był za krótki. Odroczył też odroczył utratę mocy niekonstytucyjnej regulacji o 12 miesięcy.
Nowela reguluje kwestie występowania o odszkodowania z powodu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości. Przepisy dotyczą przede wszystkim odszkodowań od lotnisk, np. żądania wykupu nieruchomości lub ich części w związku ze zmniejszeniem ich wartości wskutek działalności portów lotniczych.
Zgodnie z nowelizacją właściciele nieruchomości będą mieli trzy lata na wystąpienie z roszczeniem. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego, powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
Nowela przewiduje ponadto, że po tym czasie, czyli po trzech latach, nie będzie już można wystąpić z roszczeniem. Nowe przepisy wejdą w życie 14 marca br., ma to związek z wyrokiem TK i utratą mocy sprzecznego z konstytucją artykułu.
https://budownictwo.wnp.pl/odszkodowania-od-lotnisk-prezydent-podpisal-nowele-ustawy,341422_1_0_0.html