KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Nowe rozdanie w budownictwie drogowym i kolejowym

Ruszyły inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z budżetu UE na lata 2014-2020. Branża budowlana dostrzega pozytywne zmiany, do których doszło na rynku, ale jednocześnie wskazuje na szereg nierozwiązanych problemów oraz liczne niewiadome.

.O perspektywach branży budowlanej dyskutowano podczas panelu pt. "Infrastruktura i budownictwo. Jak sprawnie inwestować?", który odbył się w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015.

Źródło: www.wnp.pl