KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

TU JESTEŚ

Maszyny

Maszyny

Maszyny- Informacje

Moduł MASZYNY pozwala na przeprowadzenie w łatwy i prosty sposób procesu zakup maszyny, sprzedaży maszyny, wynajęcia maszyny własnej, złożenia zapytania o najem maszyny, zaoferowania usługi  na maszynie własnej oraz zlecenia usługi na maszynie.

Zakup maszyny odbywa się poprzez wystawienie nowego zapytania o zakup maszyny z określeniem jej producenta, rodzaju oraz adresu dostawy. Zapytanie zostaje wysłane do wszystkich firm posiadających określony rodzaj maszyn. Na podany w profilu adres e-mail zostają przesłane odpowiadające zapotrzebowaniu oferty.

Sprzedaż maszyny odbywa się poprzez zaproponowanie własnej oferty sprzedaży maszyny z określeniem jej rodzaju, producenta, roku produkcji, przebiegu, lokalizacji oraz sposobu wystawienia maszyny na sprzedaż. 

Ofertę sprzedaży maszyny można wystawić na dwa sposoby: jako aukcja lub oferta.

W przypadku wystawienia maszyny na aukcji portal KRUSZYWA.NET ma wyłączność na sprzedaż maszyny do czasu określonego jako zakończenie aukcji. W parametrach aukcji można określić cenę minimalną, której osiągnięcie skutkuje nawiązaniem umowy kupna – sprzedaży między sprzedawcą a licytującym. Podanie kwoty „KUP TERAZ” pozwala na natychmiastowe zakończenie aukcji przez kupującego oraz nawiązanie umowy kupna sprzedaży w podanej kwocie.

W przypadku wystawienia oferty sprzedaży maszyny, zakupu maszyny dokonuje się bezpośrednio ze sprzedającym.

W obu wypadkach podane są dane sprzedającego.

W każdym przypadku potencjalni nabywcy maszyn informowani są o nowych ofertach sprzedaży maszyn drogą mailową

Zaoferowanie maszyny do wynajęcia odbywa się poprzez wystawienie nowej oferty maszyny do wynajęcia z określeniem jej producenta, rodzaju i lokalizacji. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru okresu ważności oferty oraz ceny za roboczogodzinę pracy urządzenia w PLN. Każda oferta maszyny do wynajęcia będzie widoczna  dla innych użytkowników wortalu po zaznaczeniu w części „oferta w systemie” pola „widoczna”.

Najem maszyny odbywa się poprzez wystawienie nowego zapytania o wynajem maszyny z określeniem jej rodzaju i adresu dostawy. Zapytanie zostaje wysłane do wszystkich firm z okolicy wskazanej lokalizacji posiadających określony rodzaj maszyn. Na podany w profilu adres e-mail zostaną przesłane odpowiadające zapotrzebowaniu oferty.

Zaoferowanie usługi na maszynie odbywa się poprzez wystawienie nowej oferty usług na maszynie z określeniem jej producenta, rodzaju i lokalizacji. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru okresu ważności oferty oraz ceny za roboczogodzinę pracy urządzenia w PLN. Każda oferta usługi na maszynie będzie widoczna  dla innych użytkowników wortalu po zaznaczeniu w części „oferta w systemie” pola „widoczna”.

Zlecenie usługi na maszynie odbywa się poprzez wystawienie nowego zapytania o usługi na maszynie z określeniem jej rodzaju, adresu dostawy i opisem usługi . Zapytanie zostaje wysłane do wszystkich firm z okolicy wskazanej lokalizacji posiadających określony rodzaj usług na danej maszynie. Na podany w profilu adres e-mail zostaną przesłane odpowiadające zapotrzebowaniu oferty.

W każdej chwili użytkownik ma dostęp zarówno do swoich ofert sprzedaży, najmu czy usług na maszynach jak i do wszystkich ofert sprzedaży, najmu i usług na maszynach w systemie.

 

Przejdź do modułu