KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

TU JESTEŚ

Kruszywa

kruszywa

Kruszywa - Informacje

Moduł KRUSZYWA pozwala na przeprowadzenie w łatwy i prosty sposób procesu zakupu lub sprzedaży kruszywa.

Sprzedaż kruszywa odbywa się poprzez zaproponowanie własnej oferty z opisem rodzaju kruszywa, jego ilością i lokalizacją. W ramach jednej oferty można umieścić różne rodzje kruszyw oraz ich parametery. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru okresu ważności oferty oraz ceny za tonę kruszywa w PLN.  Każda oferta sprzedaży kruszywa będzie widoczna  dla innych użytkowników wortalu po zaznaczeniu w części „oferta w systemie” pola „widoczna”.

Kupno kruszywa odbywa się poprzez wystawienie nowego zapytania o zakup kruszywa z określeniem jego rodzaju, ilości ton oraz adresu dostawy. Zapytanie zostaje wysłane do wszystkich firm z okolicy wskazanej lokalizacji posiadających określony rodzaj kruszywa. Na podany w profilu adres e-mail zostaną przesłane odpowiadające zapotrzebowaniu oferty.

W każdej chwili użytkownik ma dostęp zarówno do swoich ofert jak i do wszystkich ofert sprzedaży kruszyw w systemie. 

Przejdź do modułu