KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

JSW dowierciła się do nowych złóż węgla

Pierwsze dwa z pięciu otworów badawczych, wykonywanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód, dotarły do pokładów węgla; obecnie badane są jego parametry - wynika z informacji JSW. Spółka bada tamtejsze złoża z myślą o poszerzeniu swojej bazy zasobowej.
  • Odwierty badawcze w obszarze górniczym Bzie-Dębina-2 Zachód zaczęto wykonywać w połowie października ub. roku. Każdy z pięciu otworów sięgnie głębokości 1,3 tys. metrów.
  • Obecnie dwa pierwsze odwierty, które dotarły już do węglonośnych warstw karbonu, sięgają około 70 proc. zakładanej głębokości, a trzy pozostałe od 30 do 55 proc. docelowej głębokości.
  • W ub. roku prezes JSW Daniel Ozon zapowiedział wyodrębnienie w strukturze spółki nowej kopalni Bzie-Dębina, która obejmie część złóż węgla należących obecnie do kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
"Nawiercono już pierwsze pokłady węgla, w tym jeden o miąższości 2,55 m, a więc spełniający kryteria przemysłowej opłacalności wydobycia. Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia przekazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze" - poinformowała we wtorek rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.
Badania będą prowadzone - w zależności od tempa wiercenia i udostępnienia kolejnych pokładów węgla w otworach - przez następne trzy-cztery miesiące. Odwierty mają potwierdzić prognozowaną jakość węgla w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód przed dotarciem do parceli eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi. "Uzyskane wyniki pomogą lepiej sprawdzić budowę geologiczną złoża, sposób jego zalegania i - co najważniejsze - zweryfikować tektonikę występującą w złożu" - wyjaśniła rzeczniczka.
Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód zostało ujęte w strategii rozwoju JSW, zmierzającej do zwiększenia udziału węgla koksowego typu 35 w projektowanych ścianach oraz wzrostu wydobycia węgla - docelowo do poziomu ok. 18 mln ton rocznie. Przedstawiciele spółki oceniają, że pierwsze wyniki odwiertów są bardzo optymistyczne.
W ub. roku prezes JSW Daniel Ozon zapowiedział wyodrębnienie w strukturze spółki nowej kopalni Bzie-Dębina, która obejmie część złóż węgla należących obecnie do kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Ma to pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tym rejonie, by w perspektywie rozpocząć tam wydobycie węgla koksowego.
Tzw. zasoby operatywne nowej kopalni Bzie-Dębina szacowano wcześniej wstępnie na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln ton zasobów) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln ton). Wstępne badania wykazały, że ok. 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35. Aby rozpocząć pełne wydobycie węgla z tej kopalni, konieczne jest uruchomienie nowego szybu - obecnie szyb 1-Bzie sięga poziomu 1164 m. Powiększenie bazy zasobowej należy do priorytetów JSW, zawartych w jej strategii.
https://gornictwo.wnp.pl/jsw-dowiercila-sie-do-nowych-zloz-wegla,337462_1_0_0.html