KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Jeszcze w tym kwartale przetarg na S1 Bielsko-Biała – Mysłowice

Przetarg na budowę ok. 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 między Bielskiem-Białą a Mysłowicami powinien być ogłoszony jeszcze w trzecim kwartale tego roku, zaś umowa z wykonawcą ma być podpisana w połowie 2020 roku – wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury.
  • 40-kilometrowy odcinek drogi S1 między węzłami Kosztowy w Mysłowicach i Suchy Potok w Bielsku-Białej jest na etapie prac przygotowawczych. Obecnie trwa odbiór zamówionej w listopadzie ub. roku koncepcji programowej tej inwestycji.
  • Planujemy w trzecim kwartale roku 2019 wszcząć postępowanie przetargowe, następnie w połowie 2020 r. podpisać umowę - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
  • Rozpoczęcie robót budowlanych to trzeci kwartał 2021 roku, a zakończenie inwestycji to trzeci kwartał 2023 r. - poinformował wiceminister. Termin ogłoszenia przetargu w trzecim kwartale br. uznał za niezagrożony.
Inwestycje drogowe w woj. śląskim były we wtorek tematem posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował, że droga S1 między Bielskiem a Mysłowicami oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki do granicy ze Słowacją powinny być gotowe w 2023 roku, a tzw. Beskidzka Droga Integracyjna, która odciąży drogę krajową nr 52, może powstać do roku 2027, w przyszłej perspektywie finansowej.
40-kilometrowy odcinek drogi S1 między węzłami Kosztowy w Mysłowicach i Suchy Potok w Bielsku-Białej jest na etapie prac przygotowawczych. Obecnie trwa odbiór zamówionej w listopadzie ub. roku koncepcji programowej tej inwestycji.
"Planujemy w trzecim kwartale roku 2019 wszcząć postępowanie przetargowe, następnie w połowie 2020 r. podpisać umowę. Rozpoczęcie robót budowlanych to trzeci kwartał 2021 roku, a zakończenie inwestycji to trzeci kwartał 2023 r." - poinformował wiceminister. Termin ogłoszenia przetargu w trzecim kwartale br. uznał za niezagrożony.
Inny odcinek drogi S1 - ok. 9-kilometrowe tzw. obejście Węgierskiej Górki między Przybędzą a Milówką, w pobliżu granicy ze Słowacją - jest już na etapie postępowania przetargowego. Obecnie trwają analizy dotyczące wyboru wykonawcy, po dwukrotnym wykluczeniu wcześniej wybranych konsorcjów przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Jak poinformował wiceminister Weber, wykluczona przez KIO firma Mirbud we wtorek złożyła do sądu skargę na orzeczenie Izby; obecnie nie wiadomo, jak długo potrwa rozpatrywanie sprawy przez sąd - m.in. od tego zależy możliwość dotrzymania terminu zakończenia inwestycji w 2023 roku. "Na tą chwilę podtrzymujemy termin zakończenia robót w 2023 r." - powiedział wiceminister.
Trwają także przygotowania do budowy ponad 60-kilometrowej trasy S52 - tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, łączącej Bielsko-Białą z Głogoczowem, co ma odciążyć drogę krajową nr 52. Droga ma przebiegać przez 12 gmin, stając się obwodnicą m.in. dla miejscowości Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska. Ostateczna decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została wydana w lipcu 2018 r., ale nie jest ona jeszcze prawomocna - trwa rozpatrywanie dwóch skarg na tę decyzję.
"Realizacja będzie możliwa w kolejnej perspektywie finansowej. Zakładamy, że możliwe jest ogłoszenie postępowania przetargowego nie wcześniej niż w roku 2021 - oczywiście będzie to uzależnione od kwestii odwoławczych - a samo podpisanie umowy w roku 2022. Natomiast fizyczna, budowlana realizacja między rokiem 2024 i 2027" - poinformował wiceminister Weber.
Obecnie - według danych resortu infrastruktury - w woj. śląskim na drogach krajowych realizowanych jest 38 inwestycji wartych w sumie 688 mln zł, zaś zakończono 19 inwestycji za 73 mln zł.
Podczas wtorkowego posiedzenia mowa była również o perspektywie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach.
Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowali, że w Czechowicach-Dziedzicach trwają uzgodnienia dotyczące budowy w przyszłym roku kładki dla pieszych nad tą ruchliwą drogą przez prywatnego inwestora, w okolicy ul. Kopernika.
Odnośnie węzła w Pszczynie, z którego korzysta codziennie blisko 43 tys. aut jadących drogą krajową i 15 tys. pojazdów jadących drogą wojewódzką, sprawa jest analizowana od 5 lat. Koszty budowy węzła w 2014 r. szacowano na ok. 26 mln zł, jednak obecnie jest to ponad trzy razy więcej. Ponadto w 2023 r. gotowa ma być droga S1 Mysłowice - Bielsko-Biała, co powinno nieco odciążyć DK-1 w Pszczynie. W efekcie budowa bezkolizyjnego węzła w Pszczynie ma być nadal analizowana pod kątem możliwości i zasadności realizacji tej inwestycji wspólnie z samorządem.
https://www.wnp.pl/budownictwo/jeszcze-w-tym-kwartale-przetarg-na-s1-bielsko-biala-myslowice,349589_1_0_0.html