KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA wybrała projektanta drogi S6 - obwodnicy Koszalina i Sianowa

Szczeciński oddział GDDKiA wybrał ofertę Transprojektu Gdańskiego na zaprojektowanie od nowa blisko 8 km obwodnicy Koszalina i Sianowa. Na tym odcinku budowanej S6 wystąpiły problemy z podłożem i uniemożliwiły prowadzenie robót zgodnie z pierwotnym projektem.
  • Wykonawca zaktualizuje dokumentację techniczną i będzie sprawować nadzór autorski dla zadania "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300".
  • Rzecznik oddziału Mateusz Grzeszczuk poinformował, że wybrana została oferta złożona przez Transprojekt Gdański. Dodał przy tym, że GDDKiA czeka jeszcze na "ewentualne odwołania".
  • Przekazał, że nie ma informacji, by od 3 kwietnia, gdy dokonano wyboru, do piątku takie wpłynęły. Jednocześnie poinformował, że sprawa odwołań rozstrzygnie się w poniedziałek, w ostatnim możliwym terminie ich wpływu.
Jeśli nie będzie odwołań, to wyznaczony zostanie termin podpisania umowy z wybraną firmą. Transprojekt Gdański zobowiązał się wykonać projekt i sprawować nadzór autorski za kwotę ponad 5,1 mln zł.
"Ta oferta nie była najtańszą ofertą, ale ta, która nią była, została, jeśli chodzi o kryteria pozacenowe, oceniona niżej. Wybrana uzyskała 97,39 punktów, a ta najtańsza miała 90 punktów i była trzecia w kolejności. Druga, z punktacją 90,16, była firmy IVIA" - powiedział Grzeszczuk.
Oferty w przetargu złożyło sześć podmiotów: katowicka spółka IVIA, Trasprojekt Gdański, Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, spółka Highway z Banina oraz konsorcjum krakowskich spółek MPRB oraz MP-Mosty. Ich otwarcie nastąpiło 14 lutego.
Najtaniej wykonanie zadania, bo za ponad 4,9 mln zł, zaoferowała firma z Banina. Natomiast najdroższą ofertę, opiewającą na ponad 7,1 mln zł złożyło konsorcjum z Krakowa. Zamawiający na realizację zamówienia zarezerwował kwotę ponad 19,4 mln zł. Grzeszczuk mówił wówczas, że ta różnica między cenami ofert a kwotą wynikającą z kosztorysu GDDKiA "wynika z trudności w oszacowaniu cen".
Dokumentacja posłuży do ogłoszenia przetargu w formule "buduj". Obejmująca projekt budowlany, projekty wykonawcze z projektami umocnienia podłoża ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Posiadanie dokumentacji ma pozwolić GDDKiA "na znacznie bardziej precyzyjne określenie szacunkowego kosztu robót".
Nowy projekt dotyczyć będzie odcinka obwodnicy o długości 7,9 km, na którym wystąpiły problemy z podłożem, uniemożliwiając realizację robót zgodnie z pierwotnym projektem. Przetarg na wykonanie nowego projektu szczeciński oddział GDDKiA ogłosił 31 grudnia 2018 r.
W tym samym dniu unieważnił ogłoszone w październiku 2018 r. postępowanie na dokończenie problematycznego fragmentu obwodnicy w formule "projektuj i buduj". Otwarcie ofert nastąpiło 30 listopada.
GDDKiA zamierzała na realizację zadania, które miało być wykonane w ciągu 25 miesięcy, przeznaczyć 221 mln zł. Każda z czterech ofert, w tym dwie złożone przez konsorcja polsko-chińskie i polsko-litewskie, przekraczała tę kwotę. Najtaniej, bo za prawie 330 mln zł chciało budować konsorcjum z chińskim partnerem. Pozostałe oferty wahały się między 454 mln zł a 469 mln zł.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-wybrala-projektanta-drogi-s6-obwodnicy-koszalina-i-sianowa,343892_1_0_0.html