KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA naliczyła firmie Salini ok. 44 mln zł kary za niedokończenie budowy na A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad naliczyła firmie Salini ok. 44 mln zł kary za niedokończenie budowy obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1- zgodnie z umową karę w wysokości 15 proc. wartości nieukończonych robót.
W opublikowanym w poniedziałek komunikacie GDDKiA poinformowała też o naliczeniu kary za "brak osiągnięcia +kamienia milowego+ inwestycji" w wysokości 32 mln 491 tys. 607 zł. "Wykonawca zgodnie z kontraktem miał możliwość zabezpieczenia kary stosowaną gwarancją bankową, co zrealizował" - dodano.
"Równolegle nałożono na wykonawcę kary z powodu opóźnionych płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości 5 mln 550 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
"Zamawiający dodatkowo naliczył kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi, co łącznie wyniosło kwotę 915 tys. zł" - podała GDDKiA.
Ponadto - jak podkreśliła GDDKiA "na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów (zgłoszonych Zamawiającemu do 26.04.2019 r.) w łącznej wysokości ok. 5 mln zł".
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w poniedziałek, że odstąpiła od umowy z winy wykonawcy z firmą Salini, która miała zbudować obwodnicę Częstochowy w ciągu autostrady A1 oraz odcinek trasy S3 w okolicach Polkowic. Podała też, że naliczyła firmie Salini kary umowne w wysokości 84 mln 492 tys. 307 zł i 74 groszy za przekroczenie czasu na zakończenie robót, z winy wykonawcy, na odcinku trasy S3 w okolicach Polkowic. 
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-naliczyla-firmie-salini-ok-44-mln-zl-kary-za-niedokonczenie-budowy-na-a1,344763_1_0_0.html