KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

GDDKiA chwali się 176 przetargami na budowę dróg

Ponad 725 km nowych dróg udostępniła kierowcom Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Podpisano umowy na budowę kolejnych 2,1 tys. km dróg - poinformowała GDDKiA.
- Ogłosiliśmy już 176 postępowań przetargowych na roboty budowlane o łącznej długości 2257,9, km. Podpisaliśmy 165 umów na roboty budowlane o łącznej długości 2122,1 km i wartości ok. 70 mld zł, z czego do ruchu udostępniliśmy kierowcom ponad 725 km nowych dróg - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych trwa zaawansowany proces inwestycyjny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią dróg krajowych o długości 17 tys. 657 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3730,7 km na co składa się 1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych. Do 2023 r. te liczby znacząco wzrosną - napisała GDDKiA.
PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 240 odcinków dróg na ponad 3300 km, z czego dotychczas udostępniono ponad 725 km.
W przygotowaniu jest 2831,7 km dróg. W trakcie postępowań przetargowych jest 11 zadań o łącznej długości 135,8 km, a w realizacji jest 113 zadań o łącznej długości 1396,4 km.
GDDKiA jest beneficjentem 88 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- Obecnie podpisanych jest 49 umów o dofinansowanie dla projektów unijnych, których beneficjentem jest właśnie GDDKiA. Łączna wartość całkowita projektów dofinasowanych z POIiŚ 2014-2020 to ok. 61,8 mld zł - podała GDDKiA.
Dodała, że koszty kwalifikowalne wynoszą łącznie ok. 36,1 mld zł a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł. Przekłada się to na 73 proc. środków UE przeznaczonych dla GDDKiA w ramach POIiŚ.
- Do końca tego roku planujemy podpisać kolejnych 11 umów i tym samym powinniśmy osiągnąć poziom 90 proc. zakontraktowanych środków UE, które mamy do dyspozycji w obecnej perspektywie finansowej. Zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu refundacji przekracza na dziś kwotę 22 mld zł. - wskazała GDDKiA.
Zaktualizowany w lipcu 2017 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym: 253,2 km autostrad, 2568,7 km dróg ekspresowych, 43 obwodnic o łącznej długości 445,8 km. Wydatki na realizację Programu zostały podniesione ze 107 mld zł do 135 mld zł.
https://budownictwo.wnp.pl/gddkia-chwali-sie-176-przetargami-na-budowe-drog,338601_1_0_0.html