KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Droga krajowa Fiszewo - Elbląg zostanie rozbudowana

Konsorcjum olsztyńskich firm zaprojektuje i będzie nadzorowało rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od Fiszewa do Elbląga - poinformował olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Rzecznik prasowy olsztyńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki poinformował, że wartość zadania to 1,7 mln zł. Termin projektu i wykonania robót wynosi 47 miesięcy, na co składa się: okres wykonania i odbioru projektu budowlanego i wykonawczego, przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.
Inwestycja będzie polegała na rozbudowie ponad 14 km drogi krajowej nr 22. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni do 7 metrów oraz przebudowę istniejących już zjazdów - wyjaśnił Głębocki.
Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest pod koniec 2020 r. Szacunkowy koszt przebudowy drogi to 118,2 mln zł.
Krajowa droga nr 22 prowadzi do przejścia granicznego w Grzechotkach. Odcinek, który zostanie przebudowany, jest teraz wąski i kręty.
https://budownictwo.wnp.pl/droga-krajowa-fiszewo-elblag-zostanie-rozbudowana,341633_1_0_0.html