KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Budownictwo - sektor strategiczny dla przyszłości kraju

Marcelo Catala, nowy prezes CEMEX Polska Sp. z o.o., swoje obowiązki rozpoczyna z optymizmem i przekonaniem o dobrych perspektywach dla Polski.

Catala: "Patrząc na perspektywy gospodarcze kraju na następne pięć lat, począwszy od 2015 r., jestem optymistą. Polska wkracza w strategiczną fazę rozwoju, wynikającą m.in. z napływu środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz od inwestorów prywatnych. Sprzyjają nam również korzystne warunki makroekonomiczne".
Źródło: www.wnp.pl