KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

TU JESTEŚ
BAZA FIRM

WIZYTÓWKA

Terra Geodezja Mierniczy górniczy


Usługi geodezyjne

www.terra-geodezja.pl Posiadamy bogate doświadczenie w geodezyjnej obsłudze dużych kopalń odkrywkowych w Polsce i na świecie i dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom naszych klientów. W przypadku prac mierniczych wykonywanych dla przedsiębiorców górniczych, podlegamy bezpośrednio odpowiedzialnością pod organy nadzoru górniczego - posiadamy uprawnienia mierniczego górniczego oraz uprawnienia Kierownika Ruchu dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W naszej działalności podejmujemy się długofalowej współpracy z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych. Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych dbając o spokój i bezpieczeństwo klienta. Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej– posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne. W swojej ofercie łączymy zagadnienia z zakresu: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych podlegających zgłoszeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - czynności prawnych takich jak podziały nieruchomości czy też zmiany użytków gruntowych w wymaganych przepisami ustawy terminach - miernictwa górniczego i sporządzania dokumentacji mierniczo – geologicznej dla potrzeb prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Jeśli w swojej działalności potrzebujesz wsparcia oraz profesjonalnego kompleksowego działania to zapraszamy do nawiązania z nami współpracy.
Oddział Toruń

Terra Geodezja


Fałata 19D/19
87-100 Toruń
Polska

795724712
g.wydra@terra-geodezja.pl

...

Wyświetleń: 138