KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

TU JESTEŚ
BAZA FIRM

WIZYTÓWKA

Kopalnia Wiśniówka


Kopalnie odkrywkowe

Kopalnia Wiśniówka należąca do Eurovia Kruszywa S.A., jest jedną z najstarszych kopalń w Polsce. Posiada 90 lat tradycji w wydobyciu i przerobie piaskowca kwarcytowego kambryjskiego. Eksploatacja złoża w Wiśniówce rozpoczęła się w latach 20-tych ubiegłego stulecia.

Kopalnia posiada w swojej ofercie następujące produkty:

• Grysy kwarcytowe spełniające normy PN-EN 12620 i PN-EN 13043
• Mieszanki kwarcytowe spełniające normy PN-EN 13043, PN-EN 13242 i PN-EN 12620,
• Piasek kwarcytowy spełniający normy PN-EN 12620 i PN-EN 13043,
• Tłuczeń kwarcytowy spełniający normy PN-EN 13043, PN-EN 13242 i PN-EN 13450,
• Kamień łamany kwarcytowy spełniający normę PN-EN 13383-1,
• Kamień do robót hydrotechnicznych spełniający normę PN-EN 13383-1,
• Kliniec kwarcytowy spełniający normy PN-EN 13043 i PN-EN 13242.

Nasze kruszywa posiadają wysokie parametry fizyko-mechaniczne, które predysponują je m.in. do zastosowania w:
• drogownictwie (we wszystkich warstwach dróg, dla każdej kategorii obciążenia ruchem),
• budownictwie kolejowym (tłuczeń pod torowiska kolejowe),
• budownictwie ogólnym (mieszanki i tłuczeń na różnego rodzaju podbudowy),
• budownictwie hydrotechnicznym (kamień łamany do umacniania nadbrzeży i przebudowy koryt rzek).

Eurovia Polska Sp. z o.o.26-050 Zagnańsk
Polska

+48 41 347 52 01
marcin.wrobel@eurovia.pl
+48 41 347 52 00

...

Wyświetleń: 4167