KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Autostradowa obwodnica Częstochowy jeszcze w tym roku

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wydał w piątek zgodę na zwiększenie wartości kosztorysowej dla kontraktu mającego zapewnić udostępnienie kierowcom opóźnionej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 - do końca tego roku. Chodzi o blisko 400 mln zł.
Po tym, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskutek opóźnień zerwała w kwietniu br. kontrakt na budowę obwodnicy Częstochowy z konsorcjum ze spółką Salini na czele (przy pracach wykonanych w niespełna 60 proc.), rozpoczęła procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających - poprzez tzw. negocjacje bez ogłoszenia.
Prace te, wraz z innymi ewentualnymi działaniami Dyrekcji, mają doprowadzić do udostępnienia głównego ciągu trasy do końca br. Rozpoczęcie prac zaplanowano przed końcem sierpnia. Otrzymane oferty jednak przekroczyły zaplanowany budżet.
W tej sytuacji, jak poinformował w piątek rzecznik MI Szymon Huptyś, minister Adamczyk wydał zgodę na zwiększenie wartości kosztorysowej budowy autostrady A1 od Pyrzowic do końca obwodnicy Częstochowy (odcinek "F" Rząsawa - Blachownia) o niespełna 400 mln zł. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie przez GDDKiA postępowania, mającego na celu zabezpieczenie i dokończenie budowy tego odcinka A1.
"Minister Infrastruktury zobowiązał GDDKiA do intensyfikacji działań i podjęcia wszelkich środków prawnych w celu odzyskania należnych stronie publicznej środków, pochodzących z kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz gwarancji bankowych" - zaznaczył Huptyś.
Podał też, że prace na pozostałych odcinkach A1 od Pyrzowic do początku obwodnicy Częstochowy przebiegają bez zakłóceń. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w lipcu na odcinku Blachownia - Zawodzie, a na pozostałych dwóch odcinkach, czyli Zawodzie - Woźniki i Woźniki - Pyrzowice: w sierpniu br.
https://www.wnp.pl/budownictwo/autostradowa-obwodnica-czestochowy-jeszcze-w-tym-roku,348937_1_0_0.html